fbpx

Uppköpsbud med 166 procents premie på CapSeks portföljinnehav Bricknode

Northern CapSek Ventures AB:s (”CapSek”) portföljbolag Bricknode Holding AB (”Bricknode”) har ingått ett avtal om överlåtelse av Bricknodes verksamhet till Huddlestock Fintech AS (”Huddlestock”), en leverantör av innovativ teknologi samt professionella investerartjänster vars aktier är noterade på Euronext Growth Oslo. Vederlaget utgörs av 41 138 911 aktier i Huddlestock, vilket motsvarar ett värde om ca 107 MSEK, motsvarande cirka 166 procents premie jämfört med tisdagens stängningskurs. Den föreslagna transaktionen är villkorad av godkännande från Bricknodes aktieägare och CapSek har tillsammans med totalt ca 68 procent av Bricknodes ägare åtagit sig att rösta för transaktionen.

Formellt sett innebär avtalet att Bricknode avyttrar av 100 procent av aktierna i Bricknode Software AB, Bricknode Platform AB och Bricknode Ltd till Huddlestock Fintech AS. Styrelsen i Bricknode bedömer att den föreslagna transaktionen möjliggör en fortsatt expansion och ett utökat användande av den betydande produktportfölj som Bricknode har etablerat samt skapar betydande värden för Bricknodes och Huddlestocks aktieägare. Det här är en bedömning som CapSek delar.

I takt med att tillgången på kapital i marknaden har försämrats samt att Bricknode minskat personalresurserna under Q4 2022 har också förutsättningarna för att driva Bricknodes strategi och i närtid kapitalisera på denna minskat. Bricknodes och Huddlestocks produktportföljer kompletterar varandra på ett effektivt sätt och tillsammans har bolagen identifierat signifikanta synergier och tillväxtmöjligheter med en snabb time to market.

Tillsammans med Huddlestock bildar Bricknode en stark bolagsgrupp med över SEK 80 miljoner i årliga intäkter (baserat på siffrorna för 2022).

I transaktionen värderas Bricknodes tillgångar till cirka 107 MSEK, vilket jämfört med tisdagens stängningskurs motsvarar en premie på cirka 166 procent. För CapSeks del innebär värdet av affären en positiv resultateffekt på cirka 1,2 MSEK jämfört med stängningskursen i tisdags.

Vid genomförande av den föreslagna transaktionen tillförs Bricknode aktier i Huddlestock som Bricknodes styrelse avser använda som betalmedel för att göra Bricknode skuldfritt och därefter skifta ut kvarvarande aktier i Huddlestock till aktieägarna i Bricknode genom inlösen av Bricknode aktier.

  • Strategiskt är det här helt rätt affär då Bricknodes plattform kompletterar Huddlestocks befintliga verksamhet på ett bra sätt och skapar förutsättningar för hög tillväxt för det sammanslagna bolaget. Affären är också ett bra exempel på CapSeks affärsmodell, nämligen att investera i techbolag med attraktiva lösningar och arbeta för att utveckla och sen realisera de här värdena genom någon form av exit, som till exempel en försäljning till en större industriell spelare som kan ta bolaget vidare i nästa fas. Så vi ser verkligen fram emot att följa Huddlestocks utveckling framöver, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

CapSek investerade i Bricknode första gången 2021 och äger fram till avyttringen cirka 2 procent av bolaget.