fbpx

Snittillväxt på 23 procent för CapSeks portföljbolag första halvåret 2022

Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) har idag en portfölj bestående av 14 techbolag, varav 11 bolag är i uppskalningsfas. Under första halvåret 2022 ökade dessa 11 bolag sin genomsnittliga nettoomsättning med 23 procent, där snitttillväxten för de sju onoterade innehaven uppgick till 20 procent, jämfört med samma period föregående år.

Med förvärvet av Nordic Tech Funds portfölj bestående av totalt tio bolag, som fullbordades i juni 2022, ökade CapSek sin portfölj med sex nya techbolag med skalbara affärsmodeller samtidigt som CapSek också ökade sitt innehav i fyra befintliga positioner.

De 11 bolagen i CapSeks portfölj som nu är i scaleup-fas är Appspotr (noterat), Arkimera, Bricknode (noterat), Hoodin (noterat), Itatake, Klash, Noda, PubQ, Talkamatic, Tölve och Zesec (noterat). Hela portföljen består av 14 techbolag. I portföljen ingår också AI Medical, E-Go och Validicity, dessa tre bolag är i "pre-revenue" fas och har ingen omsättning än.

Under perioden januari 2022 till juni 2022 uppgick den genomsnittliga tillväxten i nettoomsättning för de 11 bolagen i scaleup-fas till 23 procent. För de sju onoterade innehaven i scaleup-fas uppgick den genomsnittliga omsättningstillväxten till 20 procent.

Samtidigt presenterar CapSek nu reviderade siffror för den genomsnittliga tillväxten i nettoomsättning för helåret 2021, för att reflektera utvecklingen för samtliga scaleup-bolag i portföljen. För alla elva bolag i scaleup-fas uppgick den genomsnittliga tillväxten i nettoomsättning under 2021 till 36 procent, vilket var samma takt som för de sju onoterade innehaven i portföljen. Under vinterhalvåret, oktober 2021 till mars 2022 var samma siffror 28 procent för bolagen i scalup-fas och 31 procent för de onoterade innehaven.

  • Det är väldigt kul att notera att våra portföljbolag fortsätter att växa i den här tuffa miljön på finansmarknaderna och i omvärlden. Även om vi kan notera en viss inbromsning i takten jämfört med helåret 2021 så är det extra kul att notera att merparten av de nytillkomna bolagen i portföljen följer sina tillväxtplaner och bidrar positivt till tillväxten i portföljen, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

Vid beräkning av den genomsnittliga tillväxten har alla bolag fått lika stor vikt, oavsett storlek på omsättningen. För de bolag som har initiala intäkter kan tillväxten i nettoomsättning ibland bli extremt hög (flera hundra procent) och för dessa bolag beräknas tillväxttakten till maximalt 100 procent för att beräkningen inte ska bli missvisande.