fbpx

Runa förvärvar Storm för kinesisk fjärrvärmemarknad för 2,5 miljoner Euro

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att CapSeks portföljbolag NODA och deras utvecklingspartner VITO har slutit avtal om samarbete med Runa, en ledande aktör inom fjärrvärme i Kina, avseende NODA och VITO:s branschledande teknologi STORM för smart styrning av fjärrvärmenät på den kinesiska marknaden. Avtalet är värt 2,5 miljoner Euro.

Runa Smart Equipment Co. Ltd. är en av de tre främsta tillverkarna av fjärrvärmemätare och en av de ledande fjärrvärmenätsoperatörerna i Kina. Medan fjärrvärmenäten i Kina ägs av staten sköts drift och underhåll normalt av privata bolag som Runa. För att vinna den sortens kontrakt är energieffektivitet, låga CO2-utsläpp och hög kvalitet på service för slutkonsumenter viktiga kriterier. För Runa erbjuder STORM en avgörande teknologi som gör det möjligt för Runa att vara konkurrenskraftigt på marknaden.

– Runa vill ta marknadsandelar genom att bygga nyckelkompetens inom smart styrning av fjärrvärmenät, och det här samarbetet är avgörande för att nå dit. Vi ser stor potential i AI-baserad styrteknik för att förbättra servicekvaliteten för våra kunder och lösa tekniska utmaningar i våra fjärrvärmenät, säger Wayne Chen, CTO på Runa.

STORM är ett AI-baserat ramverk av algoritmer för autonom styrning och optimering av fjärrvärmenätverk för att öka effektiviteten och minska utsläppen. Tekniken har utvecklats och ägs gemensamt av VITO och NODA, med det gemensamma målet att rulla ut STORM på marknaden globalt. STORM finns redan i drift i flera fjärrvärmenätverk i hela Europa.

Partnerskap med tekniköverföring från VITO + NODA till Runa

VITO är en ledande innovationsleverantör globalt. Samarbetet med Runa innebär en tekniköverföring av STORM till Runa för att dessa ska utveckla och vidareförsälja STORM på den kinesiska marknaden.

– Framtiden för digital energi handlar inte bara om att skapa världens bästa AI. Det handlar också om att göra den tillgänglig för hela världen. Detta samarbete är ett bra exempel på detta. Christian Johansson, VD på NODA.

Experter från VITO och NODA har arbetat tillsammans för att göra en teknisk livedemonstration av STORM på ett av de fjärrvärmenätverk som drivs av Runa under eldningssäsongen 2020-21. Systemet kopplades till 24 byggnader som täckte en uppvärmd yta på cirka 204 000 m2. Det följdes av specialistutbildning och kunskapsöverföring, med målet om en fullskalig integration av STORM i Runas befintliga smarta plattform för fjärrvärmenätverket. Nu siktar VITO och NODA på att tillsammans med Runa bli ledande inom smarta styrtekniker för fjärrvärmenätverk i Kina.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44, e-post henrik.jerner@capsek.se

Christian Johansson, VD NODA Intelligent Systems AB, telefon +46 73 530 95 02, e-post christian.johansson@noda.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Runa-forvarvar-Storm-for-kinesisk-fjarrvarmemarknad-21-11.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.