fbpx

Regeringen reviderar Almi Invests mandat på inspel från CapSek

Regeringen beslutade 23 april att lätta på kravet för medfinansiering när Almi Invest investerar i portföljbolag. Om det finns särskilda skäl kan Almi nu öka sin andel från 50 till 70 procent. Ändringen gjordes efter ett förslag från Northern CapSek Ventures vd Henrik Jerner.

Den pågående coronakrisen kräver extraordinära åtgärder och nya grepp inom en rad samhällsområden. Ett av dem är att förse startups och tillväxtbolag med kapital när en stor del av de privata investeringarna avstannar. Pengarna behövs för att lovande bolag ska kunna ta sig igenom krisen utan att gå omkull.
Den 25 mars skrev Northern CapSek Ventures Henrik Jerner ett brev till näringsminister Ibrahim Baylan där han föreslog att Almi Invest under en begränsad period ska kunna gå in med mer än 50 procent av kapitalet i en finansieringsrunda. Det innebär med andra ord att kravet på en 50-procentig medfinansiering tillfälligt slopas.
– Vi vet att en stor del av de privata finansiärerna kommer att dra sig ur under den kris som nu pågår. Att då ha kvar kravet på att matcha Almi Invests investering med minst samma belopp innebär ett hinder för att attrahera kapital. Därför riskerar många bolag att gå omkull, säger Henrik Jerner.
I sitt förslag till näringsministern skrev Henrik Jerner också att bildandet av en ny statlig riskkapitalfond inte är något bra alternativ på kort sikt.
– Det tar för lång tid. Dessutom är det svårt att hitta rätt genom att etablera fungerande processer och strategier. Risken är stor att det skulle bli en alltför kostsam strategi, säger Henrik Jerner.
Regeringen tog beslut om Almi Invests ökade möjligheter till investeringar vid sammanträdet 23 april. I ett svar till Henrik Jerner tackar ämnesrådet Maria Olofsson för inspelet. Hon skriver vidare att möjligheten för Almi att höja sin insats från 50 till 70 procent görs för att ”underlätta investeringsverksamheten så att investeringar i nya företag eller befintliga portföljbolag inte hindras.”
Maria Olofsson konstaterar också att Sverige befinner sig i ett mycket besvärligt läge. Därför följer regeringen utvecklingen och analyserar förslag till ytterligare åtgärder som kan underlätta och ge stöd till företag som drabbas av den pågående krisen.
Exakt vilka förslag som kan bli aktuella att genomföra ber regeringen att få återkomma med längre fram.