fbpx

Preferensaktie för fortsatt satsning på skalbar tech | Emergers intervjuar CapSeks vd Henrik Jerner

Med en portfölj bestående av 14 skalbara techbolag verksamma inom sektorer med starka underliggande drivkrafter tar Northern CapSek Ventures in upp till cirka 26 MSEK i en nyemission av preferensaktier för att fortsätta driva på utvecklingen i tider då investerare håller hårt i pengarna för bolag i scaleup-fas. Läs Emergers intervju med CapSeks vd Henrik Jerner.

Northern CapSek Ventures är ett Göteborgsbaserat investmentbolag som fokuserar på att bygga upp en portfölj av skalbara techföretag med bevisad affärsmodell i expansionsfas. CapSek investerar i både noterade och onoterade företag men fokuserar på bolag vars drivkraft är digitaliseringen av samhället, såsom Software as a Service (SaaS), Internet of Things (IoT), Computer Gaming (datorspel) eller AI/maskininlärning.

Uppbyggnaden av portföljen tog fart på riktigt i och med bolagets notering för två år sedan och med sommarens förvärv av Nordic Tech Funds portfölj kunde CapSek i stort sett fördubbla sin portfölj både sett till antal bolag och investerat kapital. Av dagens totalt 14 bolag i portföljen befinner sig elva i scaleup-fas, Appspotr (noterat), Arkimera, Bricknode (noterat), Hoodin (noterat), Itatake, Klash, NODA, PubQ, Talkamatic, Tölve och Zesec (noterat). Resterande tre, AI Medical, E-Go och Validicity, befinner sig samtliga i ”pre-revenue”-fas och har för närvarande ingen omsättning.

Trots att året präglats av ett minst sagt skakigt klimat med hög inflation, geopolitisk oro och fallande börser kunde CapSek uppvisa en genomsnittlig omsättningstillväxt för de elva bolagen i scaleup-fas på 23 procent under årets första sex månader – en reflektion av den starka underliggande tillväxt som flera av bolagen drivs av, menar Henrik Jerner.

  • Samtidigt har riskaptiten på marknaden för att investera i bolag i startup- och scaleup-fas avtagit, vilket har inneburit att flera av våra bolag väntar med att ta in nytt kapital eller drar ner något på ambitionerna i sina expansionsplaner, såsom att man väntar med att rekrytera till exempel. Men det kommer inte innebära någon förändring av den långsiktiga strategin för någon av dem. Dessutom skapar det goda möjligheter för välkapitaliserade investerare att göra bra investeringar på långsiktigt attraktiva nivåer, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

Portföljmix som kan kapitalisera på starka trender
Samtidigt ligger några av CapSeks portföljbolag faktiskt i synk med den bistra omvärldsutvecklingen. Inte minst onoterade NODA Intelligent Systems och deras AI-lösning för att optimera och effektivisera termiska processer, främst i fastigheter där de erbjuder stora möjligheter att spara energi. NODA är sedan en tid tillbaka etablerat på den tyska marknaden med partnerskap i flera europeiska länder, men även i Asien och Nordamerika. Särskilt Tyskland har ett stort beroende av rysk gas, och genom att implementera bolagets AI-lösning för effektivisering av fjärrvärmenätet kan man mildra effekterna av de skenande gaspriserna, vilket bekräftas av att en tysk fjärrvärmekund nyligen utökade sitt avtal med NODA.

Även fintechbolaget Bricknode står på tröskeln till lönsamhet. Bolaget tillhandahåller en förenklad mjukvaruplattform för kostsam hantering av bland annat konton och regulatorisk rapportering för bolag verksamma inom finansbranschen, och står nu redo att kapitalisera på en flerbent skalbar SaaS-B2B-modell, där årliga återkommande intäkter väntas uppgå till 20 MSEK baserat på senaste kvartalsrapporten.

  • Vi tror ju såklart på alla bolag vi väljer att investera i, men jag skulle vilja lyfta fram ett bolag som Arkimera och deras Machine Learning-funktion för automatisering av datainmatning från digitala dokument. Idag har bolaget avtal med tre av de fem största svenska bokföringsprogrammen och har även tecknat avtal med en internationell kund vilket visar att funktionaliteten inte är begränsad till länder eller språk.

Preferensaktie med TO för fortsatt tillväxt
För att fortsättningsvis kunna stötta den växande portföljen och möjliggöra investeringar i nya bolag har CapSek annonserat en nyemission av preferensaktier på upp till cirka 26 MSEK. För att särskilt attrahera långsiktiga investerare ingår också en teckningsoption i strukturen.

Preferensaktien ska fram till 2030 ge en årlig utdelningsrätt på sju procent, en utdelning som ackumuleras de år det inte sker någon utdelning. Vill man, kan man som preferensaktieägare från 2025 lösa in sina preferensaktier och omvandla dem till stamaktier via en teckningsoption där man kan teckna stamaktier med en rabatt på 20 procent. För varje år som löper ökar rabatten med fem procentenheter till maximalt 45 procent vid 2030.

  • Tillväxtbolag är ju traditionellt sett inga utdelningscase, men vi har stark tilltro att merparten av bolagen kommer att växa kraftigt och generera hög avkastning för CapSek. Därför räknar vi med att kunna sälja av bitar av eller hela positioner framöver och då kommer det finnas utrymme för utdelningar till våra aktieägare. Vi ser kombinationen av en preferensaktie och TO som ett konstruktivt och investerarvänligt instrument, framför allt för långsiktiga investerare, säger Henrik Jerner.

Nyemission av preferensaktier i sammandrag
Företrädesemissionen: Aktieägare i CapSek erhåller för varje befintlig stamaktie tre (3) teckningsrätter. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny preferensaktie.

Teckningsperiod: Teckning av preferensaktier i Företrädesemissionen sker från och med den 29 september 2022 till och med den 13 oktober 2022.

Teckningskurs: Teckningskursen är 1,70 SEK per preferensaktie. Courtage utgår ej.

Emissionsvolym: Företrädesemissionen omfattar totalt högst 15 341 160 nya preferensaktier, motsvarande högst cirka 26,1 MSEK.

För mer information se https://capsek.se/investor-relations/