fbpx

Nytt samarbete med Tailorbird ökar CapSeks räckvidd till norra Sverige och stärker resurserna inom varumärke och hållbarhet

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") har inlett samarbete med det Piteåbaserade konsultbolaget Tailorbird. Samarbetet ger CapSek tillgång till fler intressanta techbolag i scale up-fas med hållbarhetsfokus, då det utökar CapSeks nätverk av samarbetspartners till andra delar av landet samt stärker CapSeks resurser inom varumärkesbyggande och hållbarhet.

Tailorbird hjälper företag att bli starka och hållbara varumärken genom att hitta potential till tillväxt genom varumärkesstärkande insatser. Genom samarbetet kommer CapSek och Tailorbird kunna dra nytta av varandras kompetenser och nätverk, samt i vissa fall investera i samma bolag.

  • Vi vill att företag och människor ska komma till Tailorbird när de behöver hjälp att bli starka och hållbara varumärken. Eftersom vi jobbar med bolag som vill expandera snabbt är många av dessa även ofta i behov av kapital. Trivs vi ihop när vi jobbar så hittar vi gärna lösningar där vi även kan bli delägare. Som partner till CapSek kan vi vara örat mot marken för intressanta investeringar i Norrbotten och Västerbotten, alltså spännande bolag som är i behov att bygga ett starkt varumärke men som även är i behov av kapital, säger Malin Hollström, vd på Tailorbird.
  • För CapSeks del så är samarbetet med Tailorbird ett viktigt steg i att utöka vårt nätverk av partners till andra delar av landet. Genom samarbetet med Tailorbird kommer vi få information om och kontakt med intressanta techbolag. Det ger oss också möjlighet att följa bolagen ett tag innan det är dags för dem att ta in kapital i scale up-fas, vilket innebär att vår DD-process underlättas samtidigt som Tailorbird hjälper oss med kvalitetssäkring, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

CapSek arbetar efter en egenutvecklad, unik och skalbar modell för att hitta techbolag genom strategiska samarbeten med andra investeringsaktörer. Flera av dessa partners investerar i tidigare fas än CapSek och kan därmed kvalitetssäkra bolagen för nästa fas, då det kan bli aktuellt för CapSek att investera. Andra partners investerar i samma fas som CapSek och kan därmed agera som saminvesterare. I dagsläget har CapSek ett 10-tal mer eller mindre formella samarbeten och arbetar kontinuerligt med att öka sitt partnernätverk.

Tailorbirds hemsida: https://www.tailorbird.se/

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44, e-post henrik.jerner@capsek.se
Malin Hollström, VD Tailorbird AB, telefon + 46 73 83 162 88, e-post malin@tailorbird.se