fbpx

Northern CapSek Ventures AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar idag, den 8 november 2021, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 ("Teckningsoptionerna"), vilka emitterades i samband med CapSeks företrädesemission i mars 2021. Under perioden 18 oktober till och med den 29 oktober 2021 hade innehavare av Teckningsoptioner möjligheten att teckna aktier genom nyttjande av Teckningsoptionerna. Totalt tecknades 1 545 385 aktier, genom utnyttjande av 1 545 385 Teckningsoptioner vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 33,5 procent. CapSek tillförs därmed cirka 5 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital

CapSek tillförs cirka 5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 200 TSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i CapSek öka med 1 545 385 stycken från 9 365 545 stycken till 10 910 930 stycken. Bolagets aktiekapital ökar därmed med 5 022 501,25 SEK från 30 438 021,25 SEK till 35 460 522,5 SEK.

Kommentar från Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures

Jag vill tacka för stödet från aktieägarna som är viktigt för CapSek nu när vi fortsätter att bygga upp vår portfölj av spännande techbolag.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-CapSek-utfall-for-teckningsoptioner-av-serie-TO-2-21-11-0.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.