fbpx

Klinisk studie visar att CapSeks portföljbolag AI Medical kan diagnosticera hudcancer bättre än hudläkare

Northern CapSek Ventures ABs (”CapSek” eller ”Bolaget”) portföljbolag AI Medical Technology rapporterar mycket lovande resultat från den kliniska studien bland primärvårdsinrättningar för att validera Dermalyser – AI Medicals AI-drivna stödverktyg för att diagnostisera melanom hudcancer. Det är den första prospektiva studien i sitt slag och den visar anmärkningsvärd diagnostisk prestanda, med 95 procent sensitivitet och 86 procent specificitet, vilket överträffar primärvårdsläkare och hudläkare. Nu väntar CE-märkning och lansering i Europa och USA.

CapSeks portföljbolag AI Medical Technology har rapporterat resultaten från en klinisk studie som genomförts på 37 svenska primärvårdsinrättningar med Dermalyser, bolagets AI-drivna diagnostiska beslutsstödssystem. Totalt 240 patienter som sökte primärvård för misstänkt hudcancer inkluderades i studien. Dermalyser (en mobilapplikation) visade anmärkningsvärd diagnostisk prestanda: 95 procent sensitivitet och 86 procent specificitet, bättre än både primärvårdsläkare och hudläkare.

Siffrorna visar bolagets potential att inte bara förbättra framtida visuell diagnostisk noggrannhet, utan också att minska den dagliga arbetsbelastningen för hudläkare. Förutom att visa applikationens diagnostiska precision, fastställer studien även Dermalysers användbarhet och tillämplighet i klinisk praktik.

  • Vi är glada att kunna rapportera Dermalysers enastående prestanda som ett stödverktyg för att diagnostisera melanom hudcancer, säger Christoffer Ekström, vd för AI Medical Technology. De anmärkningsvärt höga sensitivitets- och specificitetsnivåerna visar den kliniska prestandan och fördelen med Dermalyser, särskilt eftersom studien genomfördes i en verklig primärvårdsmiljö som representerar olika demografi, personal och geografisk plats. Vi ser nu fram emot att slutföra CE-märkningen och förbereda för marknadslansering i Europa under fjärde kvartalet 2023. Samtidigt planerar vi att engagera USA-baserade kliniker i kommande kliniska prövningar som en del av vår strategi för ett marknadsinträde i USA.

Resultat från studien kommer att redovisas i en vetenskaplig tidskrift. Men studien visar redan en hög acceptans av Dermalyser som ett diagnostiskt stödverktyg bland den medicinska personalen varit involverade i studien.

  • Genomförandet av studien är ett viktigt steg i AI Medicals lanseringsplan. Studien bekräftar både att AI Medical utvecklas bättre än plan och AI Medicals stora potential att nå ökad överlevnadsgrad samtidigt som man sänker vårdkostnaderna, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

CapSek investerade i AI Medical technology första gången 2022 och äger cirka 5 procent av bolaget.