fbpx

CapSeks valberedning utsedd

Valberedningen i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") är utsedd och består av representanter från Bolagets största ägare.

Valberedningens ledamöter är:

· Lennart Bergström som ordförande, utsedd av Vertex Förvaltnings AB, privat ägande samt ytterligare bolag inom sfär

· Peter Wendel, utsedd av Nordic Tech Fund Group AB (tidigare Ekapaif AB) samt ytterligare bolag inom sfär

· Jonas Sjöberg, privat ägande

· Dahn Renholm, utsedd av Cocolabel AB

Ovan angivna aktieägare representerar tillsammans ca 37 procent av aktierna och rösterna i CapSek per 30 september 2021.

Aktieägare som önskar lämna förslag till CapSeks valberedning kan göra det via e-post till info@capsek.se eller via brev till adressen Northern CapSek Ventures AB, Box 11157, 40424 Göteborg. Förslag till årsstämman 2022 behöver vara inkomna till valberedningen senast den 15 februari 2022.

CapSeks årsstämma kommer att hållas 21 april 2022.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44, e-post henrik.jerner@capsek.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-CapSeks-valberedning-utsedd-22-01-11.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.