fbpx

CapSeks techportfölj växte i snitt 32 procent under Q2 och Q3 2022

Trots ogynnsamma omvärldsfaktorer fortsätter Northern CapSek Ventures AB:s (”CapSek eller ”Bolaget”) innehav att visa stadig tillväxt. Med 14 techbolag i investeringsportföljen har snittillväxten under perioden april 2022 – september 2022 varit 32 procent, främst drivet av de sju onoterade innehaven som vuxit omsättningen 34 procent, jämfört med samma period föregående år.

Av totalt 14 bolag som återfinns i CapSeks techportfölj befinner sig tre i pre-revenue fas och har för stunden inga intäkter. Dessa är AI Medical, E-Go och Validicity. Resterade elva bolag, Appspotr (noterat), Arkimera, Bricknode (noterat), Hoodin (noterat), Itatake, Klash, NODA, PubQ, Talkamatic, Tölve och Zesec (noterat) är i så kallad scale-up fas, och visar hälsosam tillväxt under perioden april till september på totalt 32 procent.

Motsvarande siffror för första halvåret 2022 (januari – juni) var 23 procent för hela portföljen och 20 procent för de sju onoterade innehaven, vilket visar att Q3 2022 varit en stark period för portföljbolagen. Exempelvis har NODA Intelligent Systems, systemleverantör av energieffektivisering av exempelvis fjärrvärme, ökat sin närvaro på den stora tyska marknaden.

  • Det är såklart glädjande att våra innehav, trots ett negativt sentiment, fortsätter att uppvisa stadig tillväxt. Vi ser det som ett kvitto på att vi är exponerade mot industrier och branscher som ligger rätt i tiden och som till stora delar drivs av en underliggande efterfrågan oberoende av konjunkturen. Nu ser vi med tillförsikt fram emot vad slutet av Q4 och 2023 har att erbjuda, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

Tillväxten av nettoomsättning i portföljen är beräknad genom att alla bolag väger lika, dvs det är inte volymvägt. För de bolag som har initiala intäkter kan tillväxten i nettoomsättning bli extremt hög (flera hundra procent) och för dessa bolag beräknas tillväxttakten till maximalt 100 procent för att inte statistiken ska bli missvisande.