fbpx

CapSek investerar i fintechbolaget Bricknode

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att CapSek investerar 1 miljon kronor i Bricknode Holding AB i Skövde ("Bricknode"). Bricknode har utvecklat en skalbar mjukvaruplattform för företag i finansbranschen som vill erbjuda sina kunder digitala tjänster inom till exempel värdepappershandel. CapSeks investering sker kontant genom ett konvertibellån.

CapSek genomför en kontant investering om 1 miljon kronor. Beloppet erläggs genom ett konvertibellån som kan bytas mot aktier i samband med Bricknodes nästa nyemission. Bricknode kommer framför allt att använda kapitalet i bolagets pågående intensiva arbete med att attrahera fler kunder. Bolaget, som befinner sig i en tillväxtfas, har drygt 20 kunder och når genom dem cirka 70 000 slutkunder.

– Vi har just startat en rejäl tillväxtresa. Bricknode grundades 2010 och har sedan 2015, förutom att serva befintliga kunder, fokuserat helt på att ta fram en skalbar mjukvaruplattform för finanssektorn. Nu är vi där och det är hög tid att skapa nya kundrelationer, säger Bricknodes VD och grundare Stefan Willebrand.

Han liknar Bricknodes mjukvaruplattform vid en molnbaserad bottenplatta till en bil som det går det att bygga många olika bilmodeller på. Plattformen fungerar som ett operativsystem som det i princip går att skapa vilka applikationer som helst på.

– Vi utvecklar olika vertikaler. De fungerar som plug and plays där kunderna kan bygga egna funktioner. Ett exempel är Bricknode Broker för värdepappershandel. Andra exempel på vertikaler där kunder kan lägga på egna funktioner mot våra API:er är inlåning, utlåning och fondadministration, säger Stefan Willebrand.

Bricknode har drygt 30 anställda. Huvudkontoret finns i Skövde, men för att underlätta tillväxten finns kontor också i Stockholm och London. Det senare ger möjlighet att komma närmare potentiella kunder i såväl Storbritannien som EU.

CapSeks VD Henrik Jerner säger så här om investeringen:
– Finansbranschen är under omvälvning och Bricknodes plattform har potential att attrahera olika typer av nya finansbolag som inte har investerat i äldre, kostnadskrävande IT. Men den är också ett intressant alternativ för företag som ska uppgradera sin IT-infrastruktur. Till det kommer open banking-reformen som gör det möjligt för aktörer att byta information och koppla samman funktioner för att ge kunderna mervärden. Tillsammans gör det att jag tror att Bricknode är på väg mot ett internationellt genombrott.

Och Henrik Jerner fortsätter:
– Bricknodes verksamhet adresserar också ett av våra prioriterade hållbarhetsområden, nämligen högre ekonomisk produktivitet genom teknisk uppgradering och innovation. Bland annat genom att fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde. Jag ser fram emot att i nästa nyemission konvertera lånet till aktier samt att investera mer kapital i Bricknodes tillväxtresa.

Läs mer om Bricknode: https://www.bricknode.com

För mer information, kontakta:
Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44
Stefan Willebrand, Bricknode AB, telefon +46 8 122 86 87

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-CapSek-investerar-i-Bricknode-21-10-13.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB
Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50

Denna information är sådan information som Northern CapSek Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2021, kl. 08:30.