fbpx

CapSek investerar i Arkimera Robotics AB

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget blir delägare i Arkimera Robotics AB ("Arkimera"). Bolaget investerar 2 miljoner kronor i samband med Arkimeras nyemission den 12 november 2020. CapSeks ägarandel i Arkimera uppgår efter investeringen till cirka sex procent.

CapSek genomför en investering om 2 miljoner kronor. Hälften av det investerade beloppet erläggs genom kontant betalning i samband med Arkimeras nyemission den 12 november 2020. Återstående andel avser förvärv av aktier från befintliga ägare i Arkimera genom betalning i nyemitterade CapSek-aktier. Styrelsen i CapSek har beslutat om en riktad nyemission av 177 487 aktier till kursen 5,63 kronor med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 28 maj 2020. Efter emissionen finns det 3 714 055 utestående aktier i Bolaget. CapSeks ägarandel i Arkimera uppgår efter investeringen till cirka 6 procent.

Arkimeras självinlärningsalgoritm kan nyttjas i olika mjukvaruapplikationer för att automatisera datainmatning från digitala dokument. Algoritmen kräver mycket lite data för att lära sig hur en användare vill plocka ut information från ett inkommande underlag. Den bidrar också till att lösa de utmaningar som förknippas med maskininlärningsmodeller som är byggda i ramverk från exempelvis Google, Amazon och Microsoft. Arkimeras första produkt AzoraOne erbjuds som en API-tjänst till mjukvarubolag som tillhandahåller redovisnings- och bokföringsapplikationer till små och medelstora företag. På Arkimeras pilotmarknad (Sverige) utgör AzoraOne ryggraden i senaste generationens automatiseringstjänster hos programvaruleverantörer som Björn Lundén, Briljant Ekonomisystem och Hogia.

Henrik Jerner, CapSeks VD om investeringen:

– Arkimera har en konkurrenskraftig teknologi inom det mycket attraktiva området ramverk och algoritmer som

kommer att driva de miljontals AI-applikationer som kommer att byggas framöver. Vi har följt Arkimera sedan förra hösten och gör nu en investering för att kunna vara med på Arkimeras fortsatta utvecklingsresa. Samtidigt inleder vi ett strukturerat strategiarbete. Målsättningen är att maximera värdet av den inneboende potentialen i Arkimeras teknologi.

Investeringen är ett resultat av CapSeks samarbete med Investerare Sydost.

– Samarbetet tillsammans med investeringsupplägget, där vi både investerar i nyemission samt förvärvar aktier, är ett bevis på att CapSeks investeringsmodell fungerar, säger Henrik Jerner.

Arkimeras VD Kenny Håkansson ser klara fördelar med CapSeks engagemang:

– Vi ser fram emot att ta steget från utvecklingsbolag till ett marknadsorienterat SaaS-bolag. I den fasen kommer CapSeks kompetens, erfarenhet och synsätt att addera mycket värde till vårt företag.

Läs mer om Arkimera och AzoraOne på bolagets produktsida: azoraone.arkimera.se

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon 076-108 65 44

Kenny Håkansson, VD Arkimera Robotics AB, telefon 070-634 93 64

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-CapSek-investerar-i-Arkimera-20-11-12.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället. Den kan ske inom Software as a Service (SaaS), Internet of Things (IoT), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning (AI/ML). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets

Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50

Denna information är sådan information som Northern CapSek Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2020, kl 16:00.