fbpx

CapSek ingår samarbete med Softhouse Invest

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget ingår samarbete med Softhouse Invest AB. Softhouse Invest investerar, i likhet med CapSek, i techbolag som söker kapital i en så kallad A-runda. Genom samarbetet kommer de båda investmentbolagen att kunna investera i samma bolag, öka sitt riskspridande samt dra nytta av varandras kompetenser och nätverk.

CapSek har ingått ett samarbetsavtal med Malmöbolaget Softhouse Invest AB. Softhouse Invest är, precis som CapSek, ett investmentbolag som investerar i portföljbolag inom tech som är i behov av kapital och som genom värdebyggande arbete kvalificerat sig för en så kallad A-runda. Softhouse investerar företrädesvis i bolag med säte i södra Sverige.

Samarbetet bygger på en samsyn om att det finns en tröghet i riskkapitalmarknaden som gör det svårt för många kvalificerade portföljbolag att i en så kallad A-runda hitta tillräckligt med tillväxtkapital. Vidare är parterna överens om att det finns fördelar med att investera i samma bolag genom att man då uppnår större riskspridning samt drar nytta av varandras kompetenser och nätverk. Därmed kan samarbetet ses som ett bidrag till att minska trögheten på kapitalmarknaden.

– Vi kommer att dela med oss av intressanta case, båda i form av nya potentiella portföljbolag och bolag som vi redan investerat i. Och Softhouse kommer att göra detsamma gentemot oss. På så vis får vi också fler ögon som letar efter nya intressanta bolag att investera i, förklarar CapSeks VD Henrik Jerner.

– Vi tror att den här typen av samarbeten är bra för båda parter. Tillsammans ökar vi möjligheterna att hitta nya spännande bolag och genom att vi får tillgång till varandras nätverk ökar också potentialen att stärka kompetensen i de innehav vi redan har, säger Softhouse Invests VD Stefan Johansson.

Softhouse Invest är ett dotterbolag till konsultbolaget Softhouse som utvecklar digitala affärer, mjukvara, verksamheter och människor. Moderbolaget har kontor i Stockholm, Malmö, Jönköping, Växjö, Karlskrona, och Karlshamn, samt i Sarajevo i Bosnien.

Läs mer om Softhouse på bolagets hemsida: www.softhouse.se

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44

Stefan Johansson, VD, Softhouse Invest AB, telefon +46 70 630 04 53

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-CapSek-inleder-samarbete-med-Softhouse-20-10-21.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50