fbpx

Välkommen att investera i framtidens techbolag!

Intresserad av CapSeks nyemission?

CapSek genomför nu en nyemission av preferensaktier. Preferensaktien ger en årlig utdelningsrätt på 7% under åren 2023-2030 samt ger rätt att under åren 2025-2030 konvertera till stamaktier till rabatt på 20-45%. Teckningsperiod 29 september – 13 oktober.

Du kan nu teckna dig för aktier. Under Investor Relations finns all information om emissionen (prospekt, teckningssedel etc). 

Fyll i din e-post så skickar vi mer information.

E-post. info@capsek.se    Telefon. 031-20 90 00

Intervjuer med CapSeks VD Henrik Jerner och tre portföljbolag

Stockpicker har genomfört intervjuer med CapSeks VD Henrik Jerner och med tre bolags-VDar som representerar portföljbolaget medtechbolaget AI Medical Technology, spelutvecklaren Itatake och Noda som optimerar energisystem genom AI.

Stockpickers senaste uppdragsanalys

Stockpicker publicerade den 14 september 2022 en betald uppdragsanalys av CapSek. Utdrag ur analysen samt Stockpickers Bull och Bear scenarios nedan. Längre ner hittar du länken till Stockpickers analys.

“Exponering mot onoterade techbolag – Genom CapSek får man en unik exponering mot fyra noterade- och 11 onoterade svenska techbolag i tidig fas. Tanken är att CapSek på sikt ska bygga upp en portfölj på 20-25 portföljbolag, där merparten av bolagen är onoterade.”