fbpx

Northern CapSek Ventures ingår samarbete med Entreprenörinvest

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget ingår samarbete med Entreprenörinvest Sverige AB ("Entreprenörinvest"). Genom samarbetet kommer de båda investmentbolagen att kunna investera i samma bolag samt dra nytta av varandras kompetenser och nätverk.

Investmentbolaget CapSek, med säte i Göteborg, har inlett ett samarbete med det Växjöbaserade investmentbolaget Entreprenörinvest. Gemensamt för parterna är en stark vilja att bidra med lösningar på den kapitalbrist som ofta uppstår när ett växande bolag behöver ta in mer kapital.

Entreprenörinvest ägs till 100 procent av familjen Kamprads stiftelse. Investeringarna görs i små entreprenörsföretag utanför storstadsområdena med målet att skapa långsiktig värdetillväxt på det kapital stiftelsen ställt till förfogande. Entrerprenörinvests portfölj består i dag av 17 bolag, varav cirka en tredjedel är IT-företag.

– Bra affärsidéer ska inte falla på grund av att det fattas kapital. Därför vill vi skapa bättre ekonomiska förutsättningar för entreprenörer utanför storstadsområdena. Det gör vi även genom att vara aktiva, engagerade och långsiktiga i våra portföljbolag. Vi vill att investeringarna ska skapa såväl tillväxt och nya jobb som avkastning för våra ägare, säger Entreprenörinvests VD Ulf Annvik.

CapSeks VD Henrik Jerner ser flera fördelar med det nya samarbetet:

– Samarbetet ger både CapSek och Entreprenörinvest fler möjligheter att investera i intressanta bolag. Tillsammans kan vi också tillföra mer erfarenhet och fler kompetenser i både coachningen av portföljbolag som vi investerat i samt i utvärderingen av nya potentiella portföljbolag.

Läs mer om Entreprenörinvest på https://entreprenorinvest.se

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Ulf Annvik, VD Entreprenörinvest Sverige AB, telefon +46 70 698 48 78

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-CapSek-ingar-samarbete-med-Entreprenorinvest-21-11-16.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.