fbpx

Regulatory Press Releases

Here you can read our regulatory press releases. To read all news or all press releases follow the links below. News are currently only available in Swedish.

2024

2024-05-23 08:30 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2024 Northern CapSek Ventures AB (publ) News Swedish Regulatory MAR Report Interim Q1 IR
Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) gör under första kvartalet 2024 ett positivt nettoresultat på...
Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller “Bolaget”) har idag den 8 maj 2024 upptagit brygglån om totalt cirka 2,1 MSEK...
2024-04-23 17:26 Kommuniké från årsstämma i Northern CapSek Ventures AB News Corporate Information General meeting Report of the AGM Swedish Regulatory Listing Regulation IR
Idag den 23 april 2024 i Göteborg hölls årsstämma i Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”)...
2024-04-08 08:52 Omvänd vinstvarning: CapSeks resultat efter finansiella poster ökar kraftigt under Q1 2024 News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory MAR IR
Flera av Northern CapSek Ventures AB:s (”CapSek” eller ”Bolaget”) onoterade portföljbolag har en stark utveckling vilket förväntas...
2024-04-04 16:37 CapSek fullföljer investering i Arctic Space News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory Listing Regulation IR
I linje med Northern CapSek Ventures AB:s (”CapSek” eller ”Bolaget”) tidigare kommunicerade avsikt att investera i Arctic Space...
2024-03-21 17:16 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORTHERN CAPSEK VENTURES AB News Corporate Information General meeting Notice Swedish Regulatory Listing Regulation IR
Aktieägarna i Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 april 2024 kl. 15:30...
2024-03-18 08:30 CapSek publicerar idag, den 18 mars, bolagets årsredovisning för 2023 News Swedish Regulatory Listing Regulation Report Annual IR
Årsredovisningen finns tillgänglig på https://capsek.se/wp-content/uploads/2024/03/AR-RB-CapSek-2023-01-01-2023-12-31.pdf För mer...
2024-02-29 09:34 CapSek fullföljer investering i PubQ – ökar sitt ägande till 14 procent. News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory Listing Regulation IR
I linje med det avtal som ingicks i februari 2024 fullföljer Northern CapSek Ventures AB:s (”CapSek” eller ”Bolaget”) nu förvärvet...
2024-02-21 08:30 Delårsrapport 1 oktober - 31 december 2023 och bokslutskommuniké för 1 januari – 31 december 2023. News Swedish Regulatory MAR Report Interim Yearend IR
Northern CapSek Ventures AB (publ) Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) gör under fjärde kvartalet...
2024-02-20 18:10 CapSek fullföljer investering i RockSigma – bolagets första investering i norra Sverige News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory Listing Regulation IR
I linje med den avsiktsförklaring som tecknades i september 2023, fullföljer Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”)...

Get the latest updates

Fill in your name and email in the form below.