fbpx

På måndag 19 december inleds handeln i CapSeks preferensaktier på NGM Nordic SME

På måndag den 19 december 2022, inleds handeln i Northern CapSek Ventures AB:s (”CapSek” eller ”Bolaget”) preferensaktier på NGM Nordic SME (”Nordic SME”). Aktien handlas under kortnamnet ”CAPS PREF” med ISIN-kod SE0018537375.

Nyemission av preferensaktier
I Bolagets nyemission av preferensaktier som genomfördes under oktober 2022 tecknades totalt 3 138 068 preferensaktier motsvarande cirka 20,5 procent av företrädesemissionen. Genom företrädesemissionen tillfördes Bolaget cirka 5,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

För mer information, kontakta:
Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB
Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning (”AI/ML”). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag.

Bolagets hemsida är https://capsek.se/

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *