fbpx

Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller “Bolaget”) meddelar idag, den 25 november 2020, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2020, vilka emitterades i samband med CapSeks notering i juni 2020. Under perioden 9 november till och med 23 november 2020 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2020 haft möjligheten att teckna nya aktier. Totalt tecknades 802 964 aktier, genom utnyttjandet av 802 964 teckningsoptioner av serie TO 2020, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 93,8 procent. CapSek tillförs därmed cirka 3,1 miljoner kronor (”MSEK”) före emissionskostnader.  

Antal aktier och aktiekapital
CapSek tillförs cirka 3,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,15 MSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet öka med 2 609 633 från 12 366 822,00 SEK till 14 976 455 och antalet aktier i Bolaget ökar med 802 964 från 3 805 176 aktier till 4 608 140 aktier.

Kommentar från Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures
Det är väldigt stimulerande att så stor andel av optionsinnehavarna har valt att teckna sig för nya aktier i CapSek. Vi tackar för deras viktiga stöd i vår tillväxtresa tillsammans med våra techbolag. Resan har bara börjat!

För mer information, kontakta:
Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB
Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning (”AI/ML”). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.

Denna information är sådan information som Northern CapSek Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2020 kl. 14.15

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *