fbpx

INVESTERING MED HJÄRTAT I REGIONEN

Inbjudan att teckna aktier i Northern CapSek Ventures

Intresserad av CapSeks nyemission?

CapSek genomför nu nyemission av stamaktier. Kapitalet ska användas för att växa verksamheten ytterligare. Kapitalet ska användas till följdinvesteringar i utvalda portföljbolag samt investeringar i nya techbolag, främst i Region Norr. Teckningsperiod är 25 oktober – 8 november. 

Du kan nu teckna dig för aktier. Under “läs mer om emissionen” nedan finns all information om emissionen (informationsmemorandum, teckningssedel etc). 

Fyll i din e-post så skickar vi mer information.

E-post. info@capsek.se