fbpx

Snittillväxt på 25 procent för CapSeks portföljbolag under 2021

Under 2021 uppgick den genomsnittliga tillväxten i Northern CapSek Ventures portfölj, bestående av totalt åtta aktiva bolag, till 25 procent där snittillväxten för de fem onoterade innehaven uppgick till 31 procent, jämfört med samma period föregående år. Medan de tre noterade innehaven visade en viss inbromsning mot slutet av året ser bolaget nu flera intressanta möjligheter inom tech 2022. Emergers Johan Widmark intervjuar Henrik Jerner, vd på Northern CapSek Ventures.

25 procent tillväxt under 2021

Medan merparten av CapSeks portfölj visade starkt momentum under sommarhalvåret 2021, där innehav som PubQ och Arkimera Robotics växte med mer än 100 procent i årstakt, så har utvecklingen i portföljbolagen inte undgått den bredare avkylning som kunnat noteras på den marknaden inom både noterat och onoterat under slutet på 2021 och början av 2022.

Under perioden juli till december 2021 uppgick den genomsnittliga omsättningstillväxten för CapSeks åtta aktiva portföljbolag till 9 procent, där de onoterade ökade omsättningen med i snitt 17 procent och de tre noterade innehaven minskade omsättningen med i snitt 4 procent.

– Inbromsningen mot slutet av året kan delvis förklaras av att flera av bolagen fakturerar klumpvis, vilket gör att det kan slå en del mellan perioderna. Särskilt de noterade innehaven Appspotr och Hoodin har haft en del motvind som synts både i den rapporterade omsättningen och kursutvecklingen. Bägge dessa bolag har innovativa erbjudanden och anpassar sin säljmodell för att nå ut bättre på marknaden och vi fortsätter ha en positiv syn på dem samtidigt som vi är långsiktiga ägare, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

Sammantaget innebar det att den genomsnittliga omsättningstillväxten i portföljen uppgick till 25 procent under 2021, där framför allt den onoterade delen av portföljen var drivande med en snittillväxt på 31 procent under året.

Fokus på långsiktigt värdebyggande

– Sett till värdeutvecklingen har de fem onoterade bolag CapSek investerade i under 2020 och 2021 ökat i värde med 1,4 MSEK, vilket motsvarar en årlig avkastning på 20 procent. Det är i linje med vårt långsiktiga mål, och även om den siffran inte inkluderar utvecklingen i de noterade innehaven så är det en för kort tid för att mäta avkastningen på denna typ av investeringsportfölj.

Nu ligger fokus för CapSek på att fortsätta bygga upp investeringsportföljen samtidigt som man stöttar de befintliga portföljbolagen med tillväxtkapital.

– Vi noterar att det råder en viss osäkerhet på marknaden för onoterade techbolag just nu, som påverkar möjligheterna för dessa bolag att resa kapital. Samtidigt fortsätter vi träffa flera intressanta techbolag inom SaaS, fintech, IoT, AI/ML och gaming (datorspel) med hälsosamma affärsmodeller, så vi ser goda möjligheter för fortsatta investeringar 2022. Genom vårt ramverk för hållbarhet, som bland annat används som urvalskriterier för att välja nya bolag att investera i, gör vi verkligen skillnad då vi påverkar vilka verksamheter som får möjlighet att växa, säger Henrik Jerner.

I takt med att CapSeks portfölj utvecklas väntas en ökande andel av kapitalet att öronmärkas till följdinvesteringar i befintliga portföljbolag. Därför utvärderar bolaget ständigt olika alternativ att ta in kapital, där ett optionsförfall i maj 2022 nu ser ut att ligga närmast till hands i tiden.

För mer information, kontakta:
Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44, e-post henrik.jerner@capsek.se

Om Northern CapSek Ventures AB
Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning (”AI/ML”). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *