fbpx

Regulatoriska pressmeddelanden

Northern CapSek Ventures AB tillförs ca 5,2 MSEK genom företrädesemission (varvid ca 1 MSEK genom kvittning)

Northern CapSek Ventures AB tillförs ca 5,2 MSEK genom företrädesemission (varvid ca 1 MSEK genom kvittning) DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV …

Northern CapSek Ventures AB tillförs ca 5,2 MSEK genom företrädesemission (varvid ca 1 MSEK genom kvittning) Läs mer »

CapSek publicerar årsredovisning för 2022

CapSek publicerar årsredovisning för 2022 CapSek publicerar idag, den 17 mars, bolagets årsredovisning för 2022 Årsredovisningen finns tillgänglig på https://capsek.se/wp-content/uploads/2023/03/CapSek-AR-RB-2022-01-01-2022-12-31.pdf För mer information, kontakta:Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44 Om Northern CapSek Ventures ABNorthern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och kontor i …

CapSek publicerar årsredovisning för 2022 Läs mer »

Uppköpsbud med 166 procent premie på CapSeks portföljinnehav Bricknode

Uppköpsbud med 166 procents premie på CapSeks portföljinnehav Bricknode Northern CapSek Ventures AB:s (”CapSek”) portföljbolag Bricknode Holding AB (”Bricknode”) har ingått ett avtal om överlåtelse av Bricknodes verksamhet till Huddlestock Fintech AS (”Huddlestock”), en leverantör av innovativ teknologi samt professionella investerartjänster vars aktier är noterade på Euronext Growth Oslo. Vederlaget utgörs av 41 138 911 …

Uppköpsbud med 166 procent premie på CapSeks portföljinnehav Bricknode Läs mer »

Rättelse avseende angivna datum för teckningsperiod i företrädesemission av stamaktier

Rättelse avseende angivna datum för teckningsperiod i företrädesemission av stamaktier Styrelsen för Northern CapSek Ventures AB (“Bolaget” eller “CapSek”) offentliggjorde tidigare idag den 7 mars 2023 klockan 08:45 ett pressmeddelande avseende ytterligare emissionsavtal och offentliggörande av informationsmemorandum i samband med företrädesemission av stamaktier (”Företrädesemissionen”). I nämnda pressmeddelande framgick det felaktigt att teckningsperioden för Företrädesemissionen löper …

Rättelse avseende angivna datum för teckningsperiod i företrädesemission av stamaktier Läs mer »

Northern CapSek Ventures AB har ingått ytterligare emissionsavtal samt offentliggör informationsmemorandum i samband med företrädesemission av stamaktier

Northern CapSek Ventures AB har ingått ytterligare emissionsavtal samt offentliggör informationsmemorandum i samband med företrädesemission av stamaktier DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION …

Northern CapSek Ventures AB har ingått ytterligare emissionsavtal samt offentliggör informationsmemorandum i samband med företrädesemission av stamaktier Läs mer »

Northern CapSek Ventures AB – Pressmeddelande emissionsbeslut

Northern CapSek Ventures AB har genomfört en riktad nyemission av stamaktier om cirka 4,5 miljoner kronor och har beslutat om att genomföra en företrädesemission av stamaktier om cirka 9,55 miljoner kronor DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, …

Northern CapSek Ventures AB – Pressmeddelande emissionsbeslut Läs mer »

CapSek bokslutskommuniké 2022

Delårsrapport 1 oktober – 31 december 2022 och bokslutskommuniké för 1 januari – 31 december 2022 Northern CapSek Ventures AB (publ) Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) gjorde under fjärde kvartalet 2022 ett positivt nettoresultat på 88 TSEK, den positivt bidragande faktorn var uppvärderingar i onoterade innehav. Nettoresultatet för helåret 2022 blev negativt och …

CapSek bokslutskommuniké 2022 Läs mer »

CapSek upptar lån från närstående om 1,0 MSEK

CapSek upptar lån från närstående om 1,0 MSEK I samband med Northern CapSek Ventures AB:s (”CapSek” eller ”Bolaget”) etablering i Region Norr har Bolaget upptagit ett kortfristigt lån från närstående på sammanlagt 1,0 MSEK. CapSeks nyanställde Investment Manager Göran Carlson har genom G Carlson Company Invest AB per 3 februari givit ett kortfristigt lån om …

CapSek upptar lån från närstående om 1,0 MSEK Läs mer »

Kommuniké från extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB Idag den 23 december 2022 i Göteborg hölls en extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”). Bolagsstämman beslutade om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, om en ändring av bolagsordningen, om minskning av aktiekapitalet och om förändringar av antalet styrelsesuppleanter Den …

Kommuniké från extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB Läs mer »

CapSek gör följdinvestering i NODA som rider på snabbt växande efterfrågan på nya energilösningar

CapSek gör följdinvestering i NODA som rider på snabbt växande efterfrågan på nya energilösningar  Flera negativa omvärldsfaktorer har under året gett rejält med vind i seglen för Northern CapSek Ventures AB:s (”CapSek”) portföljbolag NODA Intelligent Systems (”NODA” eller ”Bolaget”). Bolaget erbjuder en egenutvecklad AI-lösning för att effektivisera överföringen av värme och kyla som ökar nyttjandegraden …

CapSek gör följdinvestering i NODA som rider på snabbt växande efterfrågan på nya energilösningar Läs mer »