Regulatoriska pressmeddelanden

Northern CapSek Ventures AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2020

Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller “Bolaget”) meddelar idag, den 25 november 2020, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2020, vilka emitterades i samband med CapSeks notering i juni 2020. Under perioden 9 november till och med 23 november 2020 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2020 haft möjligheten att teckna nya …

Northern CapSek Ventures AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2020 Läs mer »

CapSek gör ny investering i PubQ AB

Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget ökar sin ägarandel i PubQ AB (“PubQ”). PubQ har slutit avtal med en stor restaurangaktör och gör i samband med det en nyemission. CapSek investerar nu totalt 1,5 miljoner kronor. CapSeks ägarandel i PubQ uppgår efter investeringen till cirka 6 procent.  En miljon kronor av …

CapSek gör ny investering i PubQ AB Läs mer »

CapSek investerar i Arkimera Robotics AB

Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget blir delägare i Arkimera Robotics AB (”Arkimera”). Bolaget investerar 2 miljoner kronor i samband med Arkimeras nyemission den 12 november 2020. CapSeks ägarandel i Arkimera uppgår efter investeringen till cirka sex procent. CapSek genomför en investering om 2 miljoner kronor. Hälften av det investerade beloppet …

CapSek investerar i Arkimera Robotics AB Läs mer »

Northern CapSek Ventures AB offentliggör utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie TO 2020

Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller “Bolaget”) har den 6 november 2020, fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2020 (”Teckningsoptionerna”). Nyttjandekursen uppgår till 3,94 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 3,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,2 …

Northern CapSek Ventures AB offentliggör utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie TO 2020 Läs mer »

Kommuniké från extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Göteborg, 9 oktober 2020   Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261 (”CapSek” eller ”Bolaget”), höll fredagen den 9 oktober 2020 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades: Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag om att införa ett incitamentsprogram för verkställande direktör i Bolaget (”Incitamentsprogram 2020”) genom en riktad nyemission av högst 106 000 teckningsoptioner med …

Kommuniké från extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB Läs mer »

Rättelse: Den kungörelse som publicerades den 18 september 2020 var felaktig. Rättning gjord avseende: kungörelsetext. Kallelse till extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Aktieägare i Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261, kallas härmed till extra bolagsstämma den 9 oktober 2020 kl. 09.00 i Frej Revisorer AB:s lokaler på Ullevigatan 19, 7 tr., 411 40 Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas 08.30. Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman måste: i. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda …

Rättelse: Den kungörelse som publicerades den 18 september 2020 var felaktig. Rättning gjord avseende: kungörelsetext. Kallelse till extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB Läs mer »

Kallelse till extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Aktieägare i Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261, kallas härmed till extra bolagsstämma den 9 oktober 2020 kl. 09.00 i Frej Revisorer AB:s lokaler på Ullevigatan 19, 7 tr., 411 40 Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas 08.30.  Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman måste: vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken …

Kallelse till extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB Läs mer »

CapSek delårsrapport januari – juni 2020

Delårsrapport januari-juni 2020 Northern CapSek Ventures AB (publ) Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) fortsätter att bygga upp investeringsportföljen. Efter rapportperiodens slut genomför Northern CapSek Ventures en kontant nyemission och aktien noteras på NGM Nordic SME. SAMMANDRAG Belopp i TSEK 30 juni 2020 30 juni 2019 31 dec 2019         EBITDA …

CapSek delårsrapport januari – juni 2020 Läs mer »

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Göteborg, 28 maj 2020   Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261 (”CapSek” eller ”Bolaget”), höll torsdagen den 28 maj 2020 ordinarie bolagsstämma, varvid följande beslut fattades: Den ordinarie bolagsstämman beslutade: att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen; att disponera bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, samt att ingen utdelning …

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB Läs mer »