Regulatoriska pressmeddelanden

CapSeks valberedning utsedd

CapSeks valberedning utsedd  Valberedningen i Northern CapSek Ventures AB (”CapSek”) är utsedd och består av representanter från Bolagets största ägare.  Valberedningens ledamöter är:• Lennart Bergström som ordförande, utsedd av Vertex Förvaltnings AB, privat ägande samt ytterligare bolag inom sfär• Peter Wendel, utsedd av Nordic Tech Fund Group AB (tidigare Ekapaif AB) samt ytterligare bolag inom …

CapSeks valberedning utsedd Läs mer »

Northern CapSek Ventures AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2

Northern CapSek Ventures AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2  Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller “Bolaget”) meddelar idag, den 8 november 2021, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 (”Teckningsoptionerna”), vilka emitterades i samband med CapSeks företrädesemission i mars 2021. Under perioden 18 oktober till och med den …

Northern CapSek Ventures AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 Läs mer »

CapSek ingår teckningsåtagande i Bricknodes planerade notering

CapSek ingår teckningsåtagande i Bricknodes planerade notering  Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget ingått teckningsåtagande om 4 miljoner kronor i Bricknode Holding AB i Skövde (”Bricknode”) i Bricknodes planerade nyemission i samband med företagets notering på Nasdaq First North. Av teckningsåtagandet är 3 miljoner kronor en kontant följdinvestering i den nyemission …

CapSek ingår teckningsåtagande i Bricknodes planerade notering Läs mer »

Northern CapSek Ventures AB offentliggör utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie TO2

Northern CapSek Ventures AB offentliggör utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie TO2 Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller “Bolaget”) har den 15 oktober 2021, fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”). Nyttjandekursen uppgår till 3,25 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka …

Northern CapSek Ventures AB offentliggör utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie TO2 Läs mer »

CapSek investerar i fintechbolaget Bricknode

CapSek investerar i fintechbolaget Bricknode Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) meddelar att CapSek investerar 1 miljon kronor i Bricknode Holding AB i Skövde (”Bricknode”). Bricknode har utvecklat en skalbar mjukvaruplattform för företag i finansbranschen som vill erbjuda sina kunder digitala tjänster inom till exempel värdepappershandel. CapSeks investering sker kontant genom ett konvertibellån.  CapSek …

CapSek investerar i fintechbolaget Bricknode Läs mer »

Northern CapSek Ventures AB inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Northern CapSek Ventures AB inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs  Idag 4 oktober 2021 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO2 som emitterades i samband med Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”) företrädesemission i mars 2021. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska uppgå till ett belopp motsvarande 70 procent av …

Northern CapSek Ventures AB inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs Läs mer »

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021 Northern CapSek Ventures AB (publ)

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021 Northern CapSek Ventures AB (publ)  Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) gör under första halvåret 2021 en nyemission som tecknas till totalt cirka 136,4 procent samt fortsätter att bygga upp investeringsportföljen. Bolaget ökar investeringstakten och gör fem investeringar i techbolag under perioden, varav tre investeringar är i …

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021 Northern CapSek Ventures AB (publ) Läs mer »

CapSek investerar i Noda Intelligent Systems

CapSek investerar i AI-utvecklaren NODA Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget investerar 2,1 miljoner kronor i NODA Intelligent Systems (”NODA”) som utvecklar hållbara AI-baserade lösningar för energi-, automations- och fastighetsbranschen. CapSeks ägarandel i NODA uppgår efter investeringen till cirka 8 procent. CapSek genomför en investering om 2,1 miljoner kronor. Av beloppet …

CapSek investerar i Noda Intelligent Systems Läs mer »

Sista dag för handel i BTU

Sista dag för handel i BTU  Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”) meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) har registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units (”BTU”) är den 27 april 2021. Utsökningsdagen för BTU är den 29 april 2021. I samband med registreringen hos Bolagsverket omvandlas …

Sista dag för handel i BTU Läs mer »

Kommuniké från årsstämma i Northern CapSek Ventures

Kommuniké från årsstämma i Northern CapSek Ventures  Idag den 21 april 2021 i Göteborg hölls årsstämma i Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”). Vid årsstämman fattades bl.a. följande beslut.  Fastställande av balans- och resultaträkning, dispositioner enligt fastställd balansräkning samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör Bolagsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- …

Kommuniké från årsstämma i Northern CapSek Ventures Läs mer »