fbpx

Regulatoriska pressmeddelanden

Kallelse till bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Kallelse till bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB Aktieägarna i Northern CapSek Ventures AB, org.nr. 559019-4261, kallas härmed till bolagsstämma fredagen den 23 december 2022 kl. 10:00. Bolagsstämman kommer att hållas i Frej Revisorer AB:s lokaler på Ullevigatan 19, 7 tr., 411 40 Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 9:30. Rätt att deltaga samt anmälan …

Kallelse till bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB Läs mer »

Delårsrapport 1 juli – 30 september 2022 Northern CapSek Ventures AB (publ)

Delårsrapport 1 juli- 30 september 2022 Northern CapSek Ventures AB (publ) Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) gör under tredje kvartalet 2022 ett negativt nettoresultat på -7,3 MSEK, främst drivet av orealiserade kursned-gångar i de noterade innehaven. Per 30 september 2022 uppgår substansvärdet per ak-tie till 1,74 kr. Under kvartalet har CapSek gjort mindre …

Delårsrapport 1 juli – 30 september 2022 Northern CapSek Ventures AB (publ) Läs mer »

Slutligt utfall avseende företrädesemissionen av preferensaktier i CapSek och riktad nyemission av preferensaktier till garantikonsortium

Slutligt utfall avseende företrädesemissionen av preferensaktier i CapSek och riktad nyemission av preferensaktier till garantikonsortium  DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN, RYSSLAND, SYDKOREA ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE …

Slutligt utfall avseende företrädesemissionen av preferensaktier i CapSek och riktad nyemission av preferensaktier till garantikonsortium Läs mer »

CapSek offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission avseende nya preferensaktier

CapSek offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission avseende nya preferensaktier DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN, RYSSLAND, SYDKOREA ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER …

CapSek offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission avseende nya preferensaktier Läs mer »

Uppdatering avseende period för handel med teckningsrätter och översiktliga villkor för preferensaktie i samband med företrädesemission av preferensaktier

Uppdatering avseende period för handel med teckningsrätter och översiktliga villkor för preferensaktie i samband med företrädesemission av preferensaktier DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN, RYSSLAND, SYDKOREA ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV …

Uppdatering avseende period för handel med teckningsrätter och översiktliga villkor för preferensaktie i samband med företrädesemission av preferensaktier Läs mer »

Styrelsen för CapSek har beslutat om att genomföra en företrädesemission av preferensaktier

Styrelsen för CapSek har beslutat om att genomföra en företrädesemission av preferensaktier DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN, RYSSLAND, SYDKOREA ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED …

Styrelsen för CapSek har beslutat om att genomföra en företrädesemission av preferensaktier Läs mer »

Delårsrapport 1 april – 30 juni 2022 Northern CapSek Ventures AB (publ)

Delårsrapport 1 april – 30 juni 2022 Northern CapSek Ventures AB (publ) Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) gör under andra kvartalet 2022 ett negativt nettoresultat på -7,5 MSEK, främst drivet av orealiserade kursnedgångar i de onoterade innehaven. Per 30 juni 2022 uppgår substansvärdet per aktie till 2,09 kr. Under kvartalet har CapSek förvärvat …

Delårsrapport 1 april – 30 juni 2022 Northern CapSek Ventures AB (publ) Läs mer »

Analys visar att CapSeks andel av kapitalbehovet för portföljbolagens expansion uppgår till cirka 25 MSEK  

Analys visar att CapSeks andel av kapitalbehovet för portföljbolagens expansion uppgår till cirka 25 MSEK Den 22 juli 2022 meddelade Northern CapSek Ventures (”CapSek” eller “Bolaget”) att bolaget undersöker möjligheterna att genomföra en nyemission av preferensaktier i syfte att kunna stödja portföljbolagens fortsatta expansion. Efter en fördjupad analys med hänsyn tagen även till potentiella investeringar …

Analys visar att CapSeks andel av kapitalbehovet för portföljbolagens expansion uppgår till cirka 25 MSEK   Läs mer »

CapSek undersöker förutsättningarna för emission av preferensaktier för att stötta portföljen i kraftig expansion  

CapSek undersöker förutsättningarna för emission av preferensaktier för att stötta portföljen i kraftig expansion Northern CapSek Ventures (”CapSek” eller “Bolaget”) har som tidigare kommunicerats förvärvat Nordic Tech Funds (”NTF”) portfölj om innehav i 10 techbolag. I ljuset av den höga aktivitet och det momentum som flera av bolagen rapporterar om är det fortsatt motiverat och …

CapSek undersöker förutsättningarna för emission av preferensaktier för att stötta portföljen i kraftig expansion   Läs mer »

Kommuniké från extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB Vid extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”) idag den 17 juni 2022 i Göteborg fattades i huvudsak följande beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till extra bolagsstämman och i styrelsens fullständiga förslag som hållits tillgängliga på Bolagets hemsida …

Kommuniké från extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB Läs mer »