Regulatoriska pressmeddelanden

CapSek delårsrapport januari – juni 2020

Delårsrapport januari-juni 2020 Northern CapSek Ventures AB (publ) Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) fortsätter att bygga upp investeringsportföljen. Efter rapportperiodens slut genomför Northern CapSek Ventures en kontant nyemission och aktien noteras på NGM Nordic SME. SAMMANDRAG Belopp i TSEK 30 juni 2020 30 juni 2019 31 dec 2019         EBITDA …

CapSek delårsrapport januari – juni 2020 Läs mer »