fbpx

Regulatoriska pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB Vid extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”) idag den 17 juni 2022 i Göteborg fattades i huvudsak följande beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till extra bolagsstämman och i styrelsens fullständiga förslag som hållits tillgängliga på Bolagets hemsida …

Kommuniké från extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB Läs mer »

Northern CapSek Ventures AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3

Northern CapSek Ventures AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3   Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller “Bolaget”) meddelar idag, den 15 juni 2022, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 (”Teckningsoptionerna”), vilka emitterades i samband med CapSeks företrädesemission i mars 2021. Under perioden 30 maj till och med den …

Northern CapSek Ventures AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 Läs mer »

Acceptperiod avslutad och CapSek har erhållit 82,68 procent acceptans från ägare av vinstandelsbevis som led i förvärv av Nordic Tech Funds portfölj

Acceptperiod avslutad och CapSek har erhållit 82,68 procent acceptans från ägare av vinstandelsbevis som led i förvärv av Nordic Tech Funds portfölj Som ett led i Northern CapSek Ventures (”CapSek” eller “Bolaget”) avtal om att förvärva Nordic Tech Funds (”NTF”) portfölj om 10 techbolag, som meddelandes 29 april 2022, har CapSek erhållit cirka 82,68 procent …

Acceptperiod avslutad och CapSek har erhållit 82,68 procent acceptans från ägare av vinstandelsbevis som led i förvärv av Nordic Tech Funds portfölj Läs mer »

Kallelse till extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB Aktieägarna i Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 juni 2022 klockan 11.00 i Frej Revisorer AB:s lokaler på adress Ullevigatan 19, 7 tr., 411 40 Göteborg. Inregistrering till stämman börjar klockan 10.30. Anmälan Aktieägare som önskar delta i …

Kallelse till extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB Läs mer »

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022 Northern CapSek Ventures AB (publ)

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022 Northern CapSek Ventures AB (publ) Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) gör under första kvartalet 2022 ett negativt nettoresultat på -5,2 MSEK, främst drivet av kursnedgångar i de noterade innehaven. Per 31 mars 2022 uppgår substansvärdet per aktie till 2,95 kr. Efter periodens utgång har CapSek ingått …

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022 Northern CapSek Ventures AB (publ) Läs mer »

Northern CapSek Ventures har ingått avtal att förvärva Nordic Tech Funds portfölj om 10 techbolag

Northern CapSek Ventures har ingått avtal att förvärva Nordic Tech Funds portfölj om 10 techbolag Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) har slutit avtal med Nordic Tech Fund AB (”NTF”) att förvärva aktierna i samtliga NTF:s portföljbolag genom betalning med egna aktier. Förvärvet är villkorat av inlösen av vinstandelsbevisen i NTF. Förvärvet passar väl …

Northern CapSek Ventures har ingått avtal att förvärva Nordic Tech Funds portfölj om 10 techbolag Läs mer »

Kommuniké från årsstämma i Northern CapSek Ventures

Kommuniké från årsstämma i Northern CapSek Ventures  Idag den 21 april 2022 i Göteborg hölls årsstämma i Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”). Vid årsstämman fattades bl.a. följande beslut. Fastställande av balans- och resultaträkning, dispositioner enligt fastställd balansräkning samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör Bolagsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- …

Kommuniké från årsstämma i Northern CapSek Ventures Läs mer »

Bertil Fredriksson och Hanna Moisander föreslås till CapSeks styrelse.

Ändringar i CapSeks styrelse. Bertil Fredriksson och Hanna Moisander föreslås till CapSeks styrelse. Valberedningen i Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller “Bolaget”) har beslutat att föreslå att bolagsstämman i Bolaget beslutar om en rad styrelseförändringar. Enligt förslaget ska Bertil Fredriksson och Hanna Moisander ersätta Göran Wolff och Olof Werner som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande …

Bertil Fredriksson och Hanna Moisander föreslås till CapSeks styrelse. Läs mer »

CapSek publicerar årsredovisning

CapSek publicerar idag, den 21 mars, bolagets årsredovisning för 2021  Årsredovisningen finns tillgänglig på https://capsek.se/wp-content/uploads/2022/03/Northern-CapSek-Ventures-AB-Arsredovisning-2021.pdf För mer information, kontakta:Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44 Om Northern CapSek Ventures ABNorthern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara …

CapSek publicerar årsredovisning Läs mer »

CapSek Bokslutskommuniké 2021

Bokslutskommuniké räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021 samt delårsrapport 1 juli – 31 december 2021 Northern CapSek Ventures AB (publ) Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) gör under 2021 en nyemission som tecknas till totalt cirka 136 procent samt fortsätter att bygga upp investeringsportföljen. Bolaget mer än fördubblar investeringsvolymen jämfört med året innan …

CapSek Bokslutskommuniké 2021 Läs mer »