Regulatoriska pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021 Northern CapSek Ventures AB (publ)

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021 Northern CapSek Ventures AB (publ)  Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) gör under första halvåret 2021 en nyemission som tecknas till totalt cirka 136,4 procent samt fortsätter att bygga upp investeringsportföljen. Bolaget ökar investeringstakten och gör fem investeringar i techbolag under perioden, varav tre investeringar är i …

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021 Northern CapSek Ventures AB (publ) Läs mer »

CapSek investerar i Noda Intelligent Systems

CapSek investerar i AI-utvecklaren NODA Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget investerar 2,1 miljoner kronor i NODA Intelligent Systems (”NODA”) som utvecklar hållbara AI-baserade lösningar för energi-, automations- och fastighetsbranschen. CapSeks ägarandel i NODA uppgår efter investeringen till cirka 8 procent. CapSek genomför en investering om 2,1 miljoner kronor. Av beloppet …

CapSek investerar i Noda Intelligent Systems Läs mer »

Sista dag för handel i BTU

Sista dag för handel i BTU  Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”) meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) har registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units (”BTU”) är den 27 april 2021. Utsökningsdagen för BTU är den 29 april 2021. I samband med registreringen hos Bolagsverket omvandlas …

Sista dag för handel i BTU Läs mer »

Kommuniké från årsstämma i Northern CapSek Ventures

Kommuniké från årsstämma i Northern CapSek Ventures  Idag den 21 april 2021 i Göteborg hölls årsstämma i Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”). Vid årsstämman fattades bl.a. följande beslut.  Fastställande av balans- och resultaträkning, dispositioner enligt fastställd balansräkning samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör Bolagsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- …

Kommuniké från årsstämma i Northern CapSek Ventures Läs mer »

Företrädesemissionen i Northern CapSek Ventures blev övertecknad och bolaget tillförs cirka 17,9 MSEK genom företrädesemissionen

Företrädesemissionen i Northern CapSek Ventures blev övertecknad och bolaget tillförs cirka 17,9 MSEK genom företrädesemissionen  Den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 17,9 MSEK som offentliggjordes den 8 februari 2021 (”Företrädesemissionen”) i Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”) tecknades till totalt cirka 136,4 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader. TeckningTeckningsperioden avslutades …

Företrädesemissionen i Northern CapSek Ventures blev övertecknad och bolaget tillförs cirka 17,9 MSEK genom företrädesemissionen Läs mer »

Kallelse till årsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Kallelse till årsstämma i Northern CapSek Ventures AB Aktieägarna i Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 april 2021 kl. 16:00. Bolagsstämman kommer att hållas i Frej Revisorer AB:s lokaler på Ullevigatan 19, 7 tr., 411 40 Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 15:30. Rätt att deltaga samt anmälanAktieägare …

Kallelse till årsstämma i Northern CapSek Ventures AB Läs mer »

Northern CapSek Ventures AB har ingått avtal om toppgaranti med Kvika Banki hf

Northern CapSek Ventures AB har ingått avtal om toppgaranti med Kvika Banki hf Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget ingått avtal om toppgaranti med Kvika Banki hf (”Kvika Banki”). Garantin innebär att företrädesemissionen av units (”Företrädesemissionen”), vilket beslutades av CapSeks styrelse den 8 februari 2021 och godkändes av extra bolagsstämma den …

Northern CapSek Ventures AB har ingått avtal om toppgaranti med Kvika Banki hf Läs mer »

Teckningsperioden i Northern CapSek Ventures ABs företrädesemission inleds idag den 15 mars 2021

Teckningsperioden i Northern CapSek Ventures ABs företrädesemission inleds idag den 15 mars 2021  Idag, den 15 mars 2021, inleds teckningsperioden i Northern CapSek Ventures ABs (“CapSek” eller “Bolaget”) företrädesemission av units, vilken offentliggjordes den 8 februari 2021 (“Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är täckt till cirka 12,5 MSEK, motsvarande cirka 70 procent genom tecknings- och garantiåtaganden, och Bolaget …

Teckningsperioden i Northern CapSek Ventures ABs företrädesemission inleds idag den 15 mars 2021 Läs mer »

CapSek offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Northern CapSek Ventures offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission Styrelsen i Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”) har med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som offentliggjordes den 8 februari 2021 upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Styrelsen i CapSek Beslutade den 8 februari …

CapSek offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission Läs mer »

CapSek publicerar årsredovisning

CapSek publicerar idag, den 11 mars, bolagets årsredovisning för 2020 Årsredovisningen finns tillgänglig på https://capsek.se/wp-content/uploads/2021/03/Arsredovisning-CapSek-2020.pdf För mer information, kontakta: Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44 Om Northern CapSek Ventures AB Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst …

CapSek publicerar årsredovisning Läs mer »