Regulatoriska pressmeddelanden

CapSek gör följdinvestering i PubQ

CapSek gör följdinvestering i PubQ Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget gör en följdinvestering i PubQ AB (“PubQ”). CapSek investerar ytterligare 1 miljon kronor. Det investerade beloppet erläggs genom kontant betalning. Efter investeringen uppgår CapSeks ägarandel i PubQ till cirka 9 procent. PubQ erbjuder ett digitalt kassasystem i appformat för restaurangbranschen …

CapSek gör följdinvestering i PubQ Läs mer »

CapSeks styrelse beslutar om smärre förskjutning i tidplanen för den planerade företrädesemissionen av units

CapSeks styrelse beslutar om smärre förskjutning i tidplanen för den planerade företrädesemissionen av units Styrelsen i Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”) har idag, av emissionstekniska skäl, beslutat att avstämningsdagen för rätt till deltagande i den företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”) som styrelsen beslutade om den 8 februari 2021 ska flyttas fram en dag, från …

CapSeks styrelse beslutar om smärre förskjutning i tidplanen för den planerade företrädesemissionen av units Läs mer »

CapSek Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020 samt delårsrapport 1 juli – 31 december 2020 Northern CapSek Ventures AB (publ) Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) gör under 2020 en nyemission, noteras på NGM Nordic SME samt fortsätter att bygga upp investeringsportföljen. Bolaget investerar i tre techbolag och redovisar ett positivt nettoresultat för …

CapSek Bokslutskommuniké 2020 Läs mer »

CapSek investerar i mobilspelsbolaget Itatake

CapSek investerar i mobilspelsbolaget Itatake Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget investerar 1 miljon kronor i spelutvecklingsbolaget Itatake AB( ”Itatake”). CapSeks ägarandel i Itatake uppgår efter investeringen till cirka 1 procent. Totalt tar Itatake in 10 miljoner kronor i nytt kapital i en så kallad A-runda. Det nya kapitalet kommer Göteborgsbaserade …

CapSek investerar i mobilspelsbolaget Itatake Läs mer »

Olof Werner och Anna Nielanger föreslås till CapSeks styrelse. Robin Komulainen tillträder som CFO.

Ändringar i styrelse och ledning Representanter för en grupp större aktieägare i Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller “Bolaget”) har beslutat att föreslå att bolagsstämman i Bolaget beslutar om en rad styrelseförändringar. Enligt förslaget ska Olof Werner och Anna Nielanger ersätta Peter Wendel och Cecilia Hollerup som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av …

Olof Werner och Anna Nielanger föreslås till CapSeks styrelse. Robin Komulainen tillträder som CFO. Läs mer »

Kallelse till extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB Aktieägarna i Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 10 mars 2021 kl. 16:00. Bolagsstämman kommer att hållas i Frej Revisorer AB:s lokaler på Ullevigatan 19, 7 tr., 411 40 Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 15:30. Rätt att deltaga …

Kallelse till extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB Läs mer »

CapSek offentliggör styrelsens beslut om företrädesemission av units om cirka 17,9 MSEK och upptar brygglån om cirka 7,6 MSEK

CapSek offentliggör styrelsens beslut om företrädesemission av units om cirka 17,9 MSEK och upptar brygglån om cirka 7,6 MSEK Styrelsen i Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”) har idag den 8 februari 2021, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma som är planerad till den 10 mars 2021, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst …

CapSek offentliggör styrelsens beslut om företrädesemission av units om cirka 17,9 MSEK och upptar brygglån om cirka 7,6 MSEK Läs mer »

CapSek utnyttjar teckningsoptioner i Hoodin

CapSek utnyttjar teckningsoptioner i Hoodin Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) meddelar att man avser nyttja samtliga 461 536 teckningsoptioner av serie T01 (”Teckningsoptionerna”) i Hoodin AB (”Hoodin”) som erhölls vederlagsfritt i Hoodins företrädesemission under sista kvartalet 2019. Teckningsoptionerna går att nyttja under perioden 1 februari till och med 17 februari 2021. Hoodin genomförde …

CapSek utnyttjar teckningsoptioner i Hoodin Läs mer »

CapSek utnyttjar teckningsoptioner i Appspotr

CapSek utnyttjar teckningsoptioner i Appspotr Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) meddelar att man avser nyttja samtliga 5 000 000 teckningsoptioner av serie T01 (”Teckningsoptionerna”) i Appspotr AB (”Appspotr”) som erhölls vederlagsfritt i Appspotrs företrädesemission i maj 2020. Teckningsoptionerna går att nyttja under perioden 1 februari till och med 17 februari 2021. Appspotr genomförde …

CapSek utnyttjar teckningsoptioner i Appspotr Läs mer »

Northern CapSek Ventures AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2020

Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller “Bolaget”) meddelar idag, den 25 november 2020, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2020, vilka emitterades i samband med CapSeks notering i juni 2020. Under perioden 9 november till och med 23 november 2020 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2020 haft möjligheten att teckna nya …

Northern CapSek Ventures AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2020 Läs mer »