pressmeddelanden

Northern CapSek Ventures AB meddelar att insynspersoner avser teckna sin andel av teckningsoptionerna

Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller “Bolaget”) meddelar att insynspersoner i CapSek avser teckna sin andel av teckningsoptionerna i samband med det andra steget i CapSeks emission.   Styrelseledamoten Lennart Bergström, Göran Wolff och Cecilia Hollerup meddelar att de avser teckna sin andel av teckningsoptionerna. VD Henrik Jerner meddelar att han avser teckna hela sin andel …

Northern CapSek Ventures AB meddelar att insynspersoner avser teckna sin andel av teckningsoptionerna Läs mer »

Mangold Insight släpper analys av Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller “Bolaget”) meddelar att Mangold Insight släpper analys av Bolaget.    För att se fullständigt pressmeddelande från Mangold se här. För att läsa analys https://insight.mangold.se/ För mer information, kontakta: Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44 Om Northern CapSek Ventures AB Northern CapSek Ventures …

Mangold Insight släpper analys av Northern CapSek Ventures AB Läs mer »

CapSek ingår samarbete med Softhouse Invest

Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget ingår samarbete med Softhouse Invest AB. Softhouse Invest investerar, i likhet med CapSek, i techbolag som söker kapital i en så kallad A-runda. Genom samarbetet kommer de båda investmentbolagen att kunna investera i samma bolag, öka sitt riskspridande samt dra nytta av varandras kompetenser och …

CapSek ingår samarbete med Softhouse Invest Läs mer »

Spännande avslutning på 2020 för Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”) summerar det första kvartalet som noterat bolag som positivt. Bolaget har inlett flera samarbeten, bland annat med 1337Works, Investerare Sydost, Almi Företagspartner Skåne och Almi Invest Väst. Portföljen har utökats med en mindre investering i kassasystems-företaget PubQ samtidigt som CapSeks portföljbolag har haft en positiv utveckling trots rådande …

Spännande avslutning på 2020 för Northern CapSek Ventures AB Läs mer »

Northern CapSek Ventures AB inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Idag 28 september 2020 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie 2020 som emitterades i samband med Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”) notering under andra kvartalet 2020.  Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under 30 handelsdagar närmast innan …

Northern CapSek Ventures AB inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs Läs mer »

Information rörande första dag för handel för teckningsoptioner av serie 1 utgivna av Northern CapSek Ventures AB

Information rörande första dag för handel för teckningsoptioner av serie 1 utgivna av Northern CapSek Ventures AB. Första handelsdag för teckningsoptionen (TO1) har fastställts till tisdag den 25 augusti 2020. Villkor för teckningsoptionen i sammandrag: En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i CapSek till en aktiekurs motsvarande 70 procent av …

Information rörande första dag för handel för teckningsoptioner av serie 1 utgivna av Northern CapSek Ventures AB Läs mer »

CapSek ingår samarbete med 1337Works

CapSek ingår samarbete med 1337Works Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget ingår samarbete med 1337Works AB (”1337Works”). CapSek har ingått ett samarbetsavtal med Lundabaserade 1337Works. Samarbetet innebär bland annat att CapSek kommer i kontakt med entreprenörer och bolag som 1337Works arbetar med och därmed kan följa bolagens utveckling inför kommande kapitalrundor. …

CapSek ingår samarbete med 1337Works Läs mer »

CapSek investerar i PubQ AB

CapSek investerar i PubQ AB Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget blir delägare i PubQ AB i samband med PubQ AB:s nyemission. PubQ:s affärsidé kan beskrivas som en ny typ av kassasystem för restaurangbranschen i appformat. PubQ erbjuder en white label-app där restaurangens varumärke syns. I appen kan kroggäster sköta både …

CapSek investerar i PubQ AB Läs mer »

Idag inleds handeln i CapSeks aktier på NGM Nordic SME

Idag inleds handeln i CapSeks aktier på NGM Nordic SME Idag, den 7 juli 2020, inleds handeln i Northern CapSek Ventures AB:s (”CapSek” eller ”Bolaget”) aktier på NGM Nordic SME (”Nordic SME”). Aktien handlas under kortnamnet ”CAPS” med ISIN-kod SE0014452942. Teckningsoptionerna av serie TO 2020 förväntas upptas till handel på Nordic SME när emissionen är …

Idag inleds handeln i CapSeks aktier på NGM Nordic SME Läs mer »

CapSek har godkänts för notering på NGM Nordic SME med första handelsdag tisdagen den 7 juli 2020

CapSek har godkänts för notering på NGM Nordic SME med första handelsdag tisdagen den 7 juli 2020 NGM har idag godkänt Northern CapSek Ventures AB:s (“CapSek” eller “Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO 2020 på NGM Nordic SME (”Nordic SME”). Första dag för handel på Nordic SME …

CapSek har godkänts för notering på NGM Nordic SME med första handelsdag tisdagen den 7 juli 2020 Läs mer »