fbpx

CapSeks portföljbolag Talkamatic redo att kommersialisera AI-baserad mjukvara för människa/dator-dialog 

Baserat på forskning från Göteborg och Örebro universitet har det göteborgsbaserade investmentbolaget Northern CapSek Ventures AB portföljbolag Talkamatic utvecklat en AI-baserad mjukvara som möjliggör en talad mänsklig dialog mellan människa och dator. Under en investerarträff berättade vd Martin Hamann mer om hur mjukvaran ska leda ett paradigmskifte inom den snabbt växande EdTech-industrin..

Födda ur mer än 20 års forskning om samtalsbaserad AI från Göteborgs universitet kombinerat med forskning om utbildning och kognitiv vetenskap från Örebro universitet har Talkamatic utvecklat fram en mjukvara som kan integreras med vilket EdTech (Education Technology)-bolag som helst.

– Genom att addera ett element av dialog till utbildningsplattformarna skapar man en helt annan interaktion, som stimulerar de kognitiva förmågorna och därigenom förbättrar inlärningen, samtidigt som det blir betydligt mer engagerande för den som lär sig, säger Martin Hamann, vd på Talkamatic.

Idag finns det flera stora EdTech-plattformar som används både i grundskolan, gymnasiet och exempelvis SFI. Det kan vara digitala textböcker, kursmaterial etc. där det är helt upp till eleven att engagera sig själv, något som blir en kontrast till en lärarledd undervisning. Talkamatic har lanserat två tjänster, Läskompis som används inom skolan, samt Språkkompis som med interaktiv dialog om verkliga scenarier vänder sig främst till SFI.

– Om vi tar en digital textbok som exempel, så möjliggör vår mjukvara så att boken kan ställa frågor till eleven baserat på innehållet, likt vad en lärare skulle göra. En av våra första kunder är en stor, svensk förläggare som förser digitalt material till skolor, där har vi integrerat Läskompis. Men vår lösning har egentligen obegränsade applikationsområden, där man även kan tänka sig hur en nyanställd i kombination med Augmented Reality (AR) får lära sig nya arbetsprocesser hands-.

Samtalsbaserad AI fick rejält med medial uppmärksamhet när chattboten ChatGPT slog igenom under hösten 2022, och även om ChatGPT och Talkamatic delvis bygger på olika typer av teknik, är båda kapabla till engagerande interaktion. Talkamatic arbetar redan med att kombinera teknikerna på ett optimalt sätt:

– ChatGPTs framfart ser vi bara som positivt. Det är inget som konkurrerar med oss utan vi ser bara hur de hjälper oss att sätta samtalsbaserad AI på kartan, något vi dra nytta av nu när vi har kommersiella produkter på plats, säger Martin Hamann.

Eftersom lösningen integreras ovanpå befintliga plattformar kan mjukvaran rullas ut som en SaaS-modell med en avgift mot kund baserat på hur många användare som använder tjänsten. På så sätt linjeras Talkamatic och deras kunders mål, nämligen att få användarna att använda tjänsten mer.

– Vi tycker nuvarande modell skapar rätt sorts incitament för båda parter, men vi ser även över möjligheten att ta betalt baserat på hur mycket användarna faktiskt pratar med vårt system, men det är något som kommer att kräva individuell prissättning efter dialog med varje kund.

Bolaget ser ljust på framtiden, där mänskliga dialoger inom EdTech kommer vara ett måste snarare än en bekvämlighet. Under 2023 ligger fullt fokus på att nå ut till fler kunder på den svenska marknaden och på den globala EdTech-marknaden som väntas växa i snitt 16 procent per år fram till 2025.

– Vi ska bli mer synliga för våra kunder, och då måste vi bli mer framåtlutade i vår marknadsföring. Vi har två attraktiva produkter i Läs- och Språkkompis på plats, och nu står vi i startgroparna för en förhoppningsvis framgångsrik utrullning.

CapSek gjorde sin första investering 2022 då Talkamatic ingick i portföljen som CapSek förvärvade av Nordic Tech Fund. CapSek äger ca 6 procent i Talkamatic. Talkamatics hemsida är https://talkamatic.se

För mer information, kontakta:
Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB
Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med kontor i Göteborg och Piteå och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra, mellersta och norra Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning (”AI/ML”). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. CapSek är noterat på NGM Nordic SME. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *