fbpx

CapSeks investeringsteam ordnar digitala informationsträffar i samband med pågående företrädesemission

Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller “Bolaget”) genomför en företrädesemission av stamaktier och Bolaget ordnar digitala informationsträffar med CapSeks investeringsteam Henrik Jerner och Göran Carlson.

CapSek gör nu en företrädesemission av stamaktier på ca 9,6 MSEK där 30% är säkerställt genom teckningsåtaganden. Emissionen har föregåtts av en riktad emission på 4,5 MSEK på samma villkor. Kapitalet ska användas för att växa verksamheten ytterligare. Merparten av kapitalet kommer att gå till investeringar i nya techbolag, främst i Region Norr.

Teckningsperioden är 7-21 mars. Under teckningsperioden finns det möjlighet att lyssna in på digital infoträff med CapSeks investeringsteam Henrik Jerner och Göran Carlson. Du får då höra om mer om emissionen och om tillväxtplanerna inklusive den strategiska etablering i Region Norr som CapSek nu har gjort.

Datum informationsträffar:
• Torsdag 9 mars kl 15-15:45
• Måndag 13 mars kl 13-13:45
• Onsdag 15 mars kl 11-11:45
• Fredag 17 mars kl 10:10-45

Anmäl ditt deltagande till <info@capsek.se>. Efter anmälan skickar vi ut länk till mötet. Du behöver ge dig tillkänna i samtalet. Välkommen!

Informationsmemorandumet avseende emissionen finns tillgängligt på Bolagets hemsida, https://capsek.se/investor-relations/. Informationsmemorandumet innehåller bland annat villkor och anvisningar avseende Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta
Henrik Jerner, VD, Northern CapSek Ventures AB
Tel: +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB
Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och kontor i Göteborg och Piteå och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra, mellersta och norra Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning (”AI/ML”). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. CapSek är noterat på NGM Nor-dic SME. Per 23 februari 2023 består Bolagets portfölj av aktier i 13 svenska techbolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se/

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.sssss

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *