fbpx

CapSek upptar lån från närstående om 1,0 MSEK

I samband med Northern CapSek Ventures AB:s (”CapSek” eller ”Bolaget”) etablering i Region Norr har Bolaget upptagit ett kortfristigt lån från närstående på sammanlagt 1,0 MSEK.

CapSeks nyanställde Investment Manager Göran Carlson har genom G Carlson Company Invest AB per 3 februari givit ett kortfristigt lån om 1,0 MSEK. Lånet löper till en marknadsmässig ränta och senaste återbetalningsdag för lånet är 2 februari 2024. Pengarna ska primärt användas för att täcka uppstartskostnader i samband med CapSeks etablering i Region Norr. Görans placeringsort är Piteå.

För mer information, kontakta:
Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB
Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra, mellersta och norra Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning (”AI/ML”). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. CapSek är noterat på NGM Nordic SME. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *