fbpx

Snittillväxt på 49 procent för CapSeks portföljbolag med onoterat i täten

Med en portfölj bestående av totalt åtta aktiva bolag visar Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) en genomsnittlig tillväxt på 49 procent, där snitttillväxten för de fem onoterade innehaven uppgick till 53 procent för sexmånadersperioden april till september, jämfört med samma period föregående år. Med fortsatt fokus på techbolag inom SaaS, fintech, IoT, AI/ML och gaming siktar CapSek på att fortsätta bygga portföljen 2022. Emergers Andreas Eriksson intervjuar Henrik Jerner, vd på Northern CapSek Ventures.

Det har varit ett händelserikt 2021 för det Göteborgsbaserade investmentbolaget Northern CapSek Ventures. Med nyinvesteringar i de onoterade bolagen Tölve, Itatake och Noda, samt i Bricknode som nyligen gick till börsen, består CapSeks techinriktade portfölj nu av totalt åtta aktiva bolag. Nettoomsättningen under perioden april 2021 – september 2021 har i genomsnitt vuxit med 49 procent, jämfört med samma period föregående år, där de fem onoterade innehaven stått för en genomsnittlig tillväxt på 53 procent.

– Vi bedömer att merparten av våra onoterade innehav utvecklas bra och enligt plan. Exempelvis växer både PubQs och Arkimera Robotics omsättning med mer än 100 procent i årstakt, samtidigt som Noda Intelligent Systems har slutit flera viktiga avtal under hösten, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

Fintechbolaget Bricknode, vars noteringsemission tecknades till 215 procent i november, erbjuder en B2B-fokuserad mjukvaruplattform för finans- och teknikföretag. Men de adresserar också ett annat viktigt område för CapSek.

– Bricknodes verksamhet adresserar ett av våra prioriterade hållbarhetsområden, nämligen högre ekonomisk produktivitet genom teknisk uppgradering och innovation. Bland annat genom att fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde.

Fokus på tech spelar central roll för att nå bolagets hållbarhetsmål
Hållbarhet är en central del av CapSeks investeringsprocess, där effektivisering är ett nyckelord i omställningen till ett hållbart samhälle. Därför spelar bolagets fokus på just techbolag en viktig roll för att kunna nå bolagets uppsatta hållbarhetsmål.

– När vi utformade och presenterade våra hållbarhetsmål tidigare i år stod det klart att detta är något som präglat vårt arbete redan från start. När vi nu tittar på nya investeringsalternativ vill vi att målbolaget möter minst ett av FN:s globala hållbarhetsmål.

Med ett år av hög aktivitet i ryggen blickar CapSek nu in mot ett minst lika spännande 2022, där ett ökat behov av effektivisering efter nedstängningarna till följd av pandemin lär få ännu större betydelse.

– Fokus för 2022 ligger nu på att fortsätta bygga upp CapSeks portfölj med nya investeringar i spännande techbolag, parallellt med fortsatt arbete att utveckla och stötta med följdinvesteringar i den befintliga portföljen, säger Henrik Jerner.

För mer information, kontakta:
Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44, e-post henrik.jerner@capsek.se

Om Northern CapSek Ventures AB
Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning (”AI/ML”). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *