fbpx

Månad: april 2022

Northern CapSek Ventures har ingått avtal att förvärva Nordic Tech Funds portfölj om 10 techbolag

Northern CapSek Ventures har ingått avtal att förvärva Nordic Tech Funds portfölj om 10 techbolag Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) har slutit avtal med Nordic Tech Fund AB (”NTF”) att förvärva aktierna i samtliga NTF:s portföljbolag genom betalning med egna aktier. Förvärvet är villkorat av inlösen av vinstandelsbevisen i NTF. Förvärvet passar väl …

Northern CapSek Ventures har ingått avtal att förvärva Nordic Tech Funds portfölj om 10 techbolag Läs mer »

Kommuniké från årsstämma i Northern CapSek Ventures

Kommuniké från årsstämma i Northern CapSek Ventures  Idag den 21 april 2022 i Göteborg hölls årsstämma i Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”). Vid årsstämman fattades bl.a. följande beslut. Fastställande av balans- och resultaträkning, dispositioner enligt fastställd balansräkning samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör Bolagsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- …

Kommuniké från årsstämma i Northern CapSek Ventures Läs mer »

Bertil Fredriksson och Hanna Moisander föreslås till CapSeks styrelse.

Ändringar i CapSeks styrelse. Bertil Fredriksson och Hanna Moisander föreslås till CapSeks styrelse. Valberedningen i Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller “Bolaget”) har beslutat att föreslå att bolagsstämman i Bolaget beslutar om en rad styrelseförändringar. Enligt förslaget ska Bertil Fredriksson och Hanna Moisander ersätta Göran Wolff och Olof Werner som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande …

Bertil Fredriksson och Hanna Moisander föreslås till CapSeks styrelse. Läs mer »