49 procent tillväxt för CapSeks portföljbolag

Snittillväxt på 49 procent för CapSeks portföljbolag med onoterat i täten Med en portfölj bestående av totalt åtta aktiva bolag visar Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) en genomsnittlig tillväxt på 49 procent, där snitttillväxten för de fem onoterade innehaven uppgick till 53 procent för sexmånadersperioden april till september, jämfört med samma period föregående …

49 procent tillväxt för CapSeks portföljbolag Läs mer »