fbpx

Månad: april 2021

Sista dag för handel i BTU

Sista dag för handel i BTU  Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”) meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) har registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units (”BTU”) är den 27 april 2021. Utsökningsdagen för BTU är den 29 april 2021. I samband med registreringen hos Bolagsverket omvandlas …

Sista dag för handel i BTU Läs mer »

Kommuniké från årsstämma i Northern CapSek Ventures

Kommuniké från årsstämma i Northern CapSek Ventures  Idag den 21 april 2021 i Göteborg hölls årsstämma i Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”). Vid årsstämman fattades bl.a. följande beslut.  Fastställande av balans- och resultaträkning, dispositioner enligt fastställd balansräkning samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör Bolagsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- …

Kommuniké från årsstämma i Northern CapSek Ventures Läs mer »

Företrädesemissionen i Northern CapSek Ventures blev övertecknad och bolaget tillförs cirka 17,9 MSEK genom företrädesemissionen

Företrädesemissionen i Northern CapSek Ventures blev övertecknad och bolaget tillförs cirka 17,9 MSEK genom företrädesemissionen  Den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 17,9 MSEK som offentliggjordes den 8 februari 2021 (”Företrädesemissionen”) i Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”) tecknades till totalt cirka 136,4 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader. TeckningTeckningsperioden avslutades …

Företrädesemissionen i Northern CapSek Ventures blev övertecknad och bolaget tillförs cirka 17,9 MSEK genom företrädesemissionen Läs mer »