fbpx

Månad: september 2020

Spännande avslutning på 2020 för Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”) summerar det första kvartalet som noterat bolag som positivt. Bolaget har inlett flera samarbeten, bland annat med 1337Works, Investerare Sydost, Almi Företagspartner Skåne och Almi Invest Väst. Portföljen har utökats med en mindre investering i kassasystems-företaget PubQ samtidigt som CapSeks portföljbolag har haft en positiv utveckling trots rådande …

Spännande avslutning på 2020 för Northern CapSek Ventures AB Läs mer »

Northern CapSek Ventures AB inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Idag 28 september 2020 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie 2020 som emitterades i samband med Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”) notering under andra kvartalet 2020.  Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under 30 handelsdagar närmast innan …

Northern CapSek Ventures AB inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs Läs mer »

Rättelse: Den kungörelse som publicerades den 18 september 2020 var felaktig. Rättning gjord avseende: kungörelsetext. Kallelse till extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Aktieägare i Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261, kallas härmed till extra bolagsstämma den 9 oktober 2020 kl. 09.00 i Frej Revisorer AB:s lokaler på Ullevigatan 19, 7 tr., 411 40 Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas 08.30. Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman måste: i. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda …

Rättelse: Den kungörelse som publicerades den 18 september 2020 var felaktig. Rättning gjord avseende: kungörelsetext. Kallelse till extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB Läs mer »

Kallelse till extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Aktieägare i Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261, kallas härmed till extra bolagsstämma den 9 oktober 2020 kl. 09.00 i Frej Revisorer AB:s lokaler på Ullevigatan 19, 7 tr., 411 40 Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas 08.30.  Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman måste: vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken …

Kallelse till extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB Läs mer »