Hoodins emission övertecknad

Företrädesemission i Hoodin AB övertecknad Hoodin AB (publ) (”Hoodin” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission (”Företrädesemissionen”) av units som offentliggjordes den 15 november 2019.